Werkwijze


TEIGro werkt op basis van een unieke formule waarbij een nieuw product wordt beschermd en bij een geselecteerd aantal internationale marktpartijen wordt ondergebracht. Deze denken mee over de verdere ontwikkeling van het product. Hierdoor ontstaat een optimaal product en concrete marktbehoefte. De productie wordt ondergebracht bij de best passende producent(en). TEIGro behoudt hierbij de rechten van het product en ontvangt hiervoor royalty's.